Rühmatöö arvustus

Kirjutan arvustuse tööle “21. sajandi uued tehnoloogiad ja nende omadused“. Arvan, et teema on valitud väga aktuaalne, põnev ja piisavalt ülevaatlik, et tähelepanu hoida. Kohati natuke pealiskaudne, aga tekitas teema vastu huvi ja innustas ise edasi lugema. DNA ja proteiinide simuleerimise peatükis oleksin Folding@home projektist rääkides sisse toonud ehk ka midagi aktuaalset ja hiljutist ehkContinue reading “Rühmatöö arvustus”

15. nädal – Eetika ja IT

IT-eetikakoodekseid on võrgust üsna keeruline leida. Enim leidub eetikakoodekseid IT professionaalidele ehk kutse-eetikat mitte nii väga ettevõtte üld IT-eetikakoodekseid. Väga struktuurselt oli üles ehitatud Harvardi ülikooli IT professionaalide käitumisjuhend kaitsmaks elektroonilist informatsiooni. Juhtlõik käsitleb seda, et ülikooli töö toetamise käigus pääsevad IT töötajad ligi infole ja süsteemidele, mida peab kaitsma. Lisaks tuleb töös järgida kaContinue reading “15. nädal – Eetika ja IT”

Raamatuarvustus

Capitalism 3.0 – Peter Barnes Raamatu eessõnas lahkab autor oma karjääri erinevaid tahke ja jõuab järeldusele, et praegune majanduslik operatsioonisüsteem on aegunud. Kui operatsioonisüsteem aegub, siis tuleb sellele teha uuendus, mida ta kutsub nimega Capitalism 3.0. Ajalooliselt tagasi vaadates tuleb versioon 3 sellest, et versioon 1.0 suri 50ndatel ja 2.0 kestab siiani. Tegemist on huvitavaContinue reading “Raamatuarvustus”

14. nädal – Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid

IT-turvariskidest pean üheks ohtlikumaks pettuseid ja eelkõige kohtingutüngi ja investeerimispettuseid, kus inimesed kaotavad meeletuid summasid emotsioonidest tingituna. Aastal 2019 registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 intsidenti koguväärtusega 1,86 miljonit eurot. Pettustes mängitakse tugevalt inimeste emotsioonile. Väga levinud on kirjad, kus varasematest andmeleketest saadud aastate taguste paroolide najal üritatakse ohvrile väita, et nende arvutis on keylogger võiContinue reading “14. nädal – Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid”

13. nädal – Teistmoodi IT

Akordklaviatuur tundus minu jaoks kõige uudsema ja huvitavama lahendusena, sest pole selle kohta varem teadlikult lugenud, aga seostus kohe muusikainstrumendi õppimisega. Akordklaviatuuride ajalugu ulatub tagasi 1830ndatesse aastatesse ja telegraafide aega. Baaspõhimõte on lihtne. Iga nupp seadmel vastab kindlale numbrile, mis vastab jällegi tähele või käsklusele. Mitme klahvi korraga vajutamine loob kombinatsiooni, mis vastab uuele numbrileContinue reading “13. nädal – Teistmoodi IT”

8. nädal – IT proff

Arvan, et iga oma eriala professionaali oskused on üsna sarnased. Igapäevaselt IT alal mitte töötades pole palju sealsete professionaalidega kokku puutunud, aga tean, mida ise hindan oma juhtides ja eeskujudes. IT professionaal on oma erialal pädev, tal on nii haridus, kui ka haritus. Tänapäeval on kindlasti oluline erialane kõrgharidus, mis annab mitmekesised teadmised ja enesekindluseContinue reading “8. nädal – IT proff”

7. nädal – litsentsid ja autoriõigus

2011. aastal ilmunud Vikerkaare artiklis oli hea võrdlus, et copyleft on justkui copyrighti vastand, mis nõuab, et looming oleks vaba ja vabad oleksid ka selle loomingu muudetud ja laiendatud versioonid. See ei tähenda aga, et loomingul puuduvad copyright õigused. Vastupidi. Esmalt pannakse loomingule peale copyright ja seejärel lisatakse levitamise õigused. Tegemist on üldmõistega, millest teatudContinue reading “7. nädal – litsentsid ja autoriõigus”

6. nädal – tants intellektuaalomandi ümber

Reformidel on alati plussid ja miinused, aga paljud autorid on ka ise aru saanud, et nende looming ei levi, kui inimesed ei saa seda kasutada. 2019. aasta alguses oli suur hirm, et YouTube’ist kaob Euroopas suurem osa sisust, sest puuduvad viited autoriõigustele, mille tõttu saavad autorid platvormi vastutusele võtta. Õnneks olukord ei kujunenud päris niiContinue reading “6. nädal – tants intellektuaalomandi ümber”

5. nädal – Võrgusuhtluse eripäradest

Andesta teistele nende eksimused (Be forgiving of other people’s mistakes) on ehk kõige keerulisem tegevus nii näost näkku suhtlemisel kui ka läbi tehnikamaailma. Olen aastaid redigeerinud ja hallanud hobina endale lähedase organisatsiooni meediakanaleid, suletud gruppe ja meililiste. Enamasti kulgeb kõik valutult ja edastatav sisu on ajaga muutunud stabiilseks ja ühingu nägu, aga algusaegadel oli mulContinue reading “5. nädal – Võrgusuhtluse eripäradest”

4. nädal – Info- ja võrguühiskond

Eesti infoühiskonna arengukava 2020 pärineb aastatest 2012-2013. Visiooniosas on 4 erinevat alamkategooriat, mis kirjeldavad visioonipunkte aastaks 2020. Minu arvamuse kohaselt on enim realiseerinud visioonipunkt teenuste kättesaadavuste mugavus ja turvaline andmete “kaasas” kandmine. Tänasel päeval on väga mugav pärast arsti juures käimist vaadata ise üle analüüside tulemused, olla kursis oma dokumentide aegumisega ja saada andmebaasidest õigeaegseidContinue reading “4. nädal – Info- ja võrguühiskond”

Create your website with WordPress.com
Get started