7. nädal – litsentsid ja autoriõigus

2011. aastal ilmunud Vikerkaare artiklis oli hea võrdlus, et copyleft on justkui copyrighti vastand, mis nõuab, et looming oleks vaba ja vabad oleksid ka selle loomingu muudetud ja laiendatud versioonid. See ei tähenda aga, et loomingul puuduvad copyright õigused. Vastupidi. Esmalt pannakse loomingule peale copyright ja seejärel lisatakse levitamise õigused. Tegemist on üldmõistega, millest teatud levitamislitsentsid juhinduvad. Loomingu kasutatajatele on tagatud neli vabadust: kasuta, uuri, muuda ja levita.

Copylefti litsentsitüübid jagunevad omakorda neljaks:

  • Väga tugev (AGPL (Affero General Public License)) – nõuab lähtekoodi avalikustamist ka võrgu kaudu levitamisel. Tarkvara, mis kasutab AGPL litsentsi on näiteks Signal, mis on krüptitud sõnumite saatmise platvorm.

  • Tugev (GNU GPL (General Public License)) – kõigi tuletatud komponentide viimine sama litsentsi alla. Linux kasutab GPLv2 litsentsi.

  • Nõrk (GNU LGPL (Lesser General Public License), Mozilla Avalik Litsents) – võimalik linkida ka ärivaraliste teekidega. Põhiliselt leiabki kasutust software library puhul, kust saab tarkvara komponente oma tarkvara jaoks. Samal põhjusel kandis litsents enne nime GNU Library General Public License.
  • Puuduv copyleft (Apache, MIT, X11, BSD) – tuletatud koodist võib ka ärivara teha.

Kui sa oled ise autor ja sulle kuuluvad oma loomingu autoriõigused, siis on lihtne lisada oma teosele copyleft levitamisõguseid. Nad ise muidugi tõdevad, et alla 300 realisele koodile pole mõtet litsentsi juurde panna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: