8. nädal – IT proff

Arvan, et iga oma eriala professionaali oskused on üsna sarnased. Igapäevaselt IT alal mitte töötades pole palju sealsete professionaalidega kokku puutunud, aga tean, mida ise hindan oma juhtides ja eeskujudes.

IT professionaal on oma erialal pädev, tal on nii haridus, kui ka haritus. Tänapäeval on kindlasti oluline erialane kõrgharidus, mis annab mitmekesised teadmised ja enesekindluse erialal töötamisel. Lisaks haridusele on vaja oma tööd armastada ja pidevalt juurde õppida, et ajaga kaasas käia. Professionaalne inimene on samas ka võimeline tunnistama, kui ta kõike ei tea, aga tal on janu see endale selgeks teha või leida endast pädevam inimene spetsiifilist tööosa teostama.

IT professionaal on alati valmis oma töökaaslasi juhendama. Ta ei ütle vastuseid ette, aga suudab seletada, kust vastuseid leida või annab juhendeid, kuidas edasi minna. Enda töökoormuse hajutamiseks usaldab ta oma töökaaslasi, ei võta rohkem kohustusi, kui ööpäeva mahub, suudab hästi tiimi juhtida ja tööjaotust korraldada. Ta ei ärritu vaid on lahendustele ja ettepanekutele orienteeritud ning oskab võtta vastutust.

IT professionaal oskab palju keeli. Lisaks erinevatele programmeerimiskeeltele ka humanitaarvaldkonda kuuluvaid keeli. Välisseminaridel osalemiseks ja silmaringi laiendamiseks on oluline omada head suhtlemisoskust ning ise oma teadmiste jagamiseks ka head esinemisoskust. Teadmiste jagamisel on suur osa kogukonda tagasi andmisel.

IT professionaal pole enam ammu nö patsiga poiss vaid hea suhtlemisoskusega ja töös pädev ekspert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: